Executeur

Akto als uw executeur of als adviseur van de nabestaanden bij het afwikkelen van een nalatenschap

Na het overlijden moet de nalatenschap van de overledene afgewikkeld worden. Is er een langstlevende partner, dan is deze vaak de persoon die de afwikkeling ter hand neemt / executeur. Het kan ook zijn dat in het testament is vastgelegd wie de rol van executeur zal vervullen. In beide gevallen kan de afwikkelaar zich laten ondersteunen door een van onze adviseurs. Bijvoorbeeld om de financiële of fiscale taken uit te voeren of om het inkomen, zoals pensioen voor de langstlevende te organiseren.
Is er geen langstlevende partner (of andere geschikte kandidaat), dan kunt u Akto als executeur in uw testament benoemen. Vooraf nemen we dan met u door wat uw wensen zijn ten aanzien van de uitvaart en de afwikkeling van uw nalatenschap.
Zijn er geen kinderen of zijn er kinderen waarmee de relatie moeizaam is, dan kan Akto u ook van dienst zijn. Ook nu weer spreken we alle zaken door die voor u en voor de afwikkeling van belang zijn.

Om onze taak als executeur goed te kunnen uitvoeren, onderhouden we persoonlijk en regelmatig contact met u. Dat kan een jaarlijks bezoek zijn, maar in de laatste levensfase soms zelf wekelijks of dagelijks. We zijn dan wel uw executeur, maar ook voor andere zaken die voor u bij leven van belang zijn, kunt u van onze kennis en vaardigheden gebruik maken.

Meer informatie?

Bel eens of maak een afspraak met ons of kom langs op een van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren

Akto BV publiceert met enige regelmaat boekjes die o.a. gaan over erfrecht, erfbelasting of de afwikkeling van een nalatenschap. Bestellen

© Copyright - Akto