Nalatenschap afwikkelen

Akto als uw persoonlijke (financiële) coach na een overlijden.

Een nalatenschap afwikkelen is meer dan het verzorgen van de administratie of het leeg halen van een woning. Een nalatenschap afwikkelen is een emotioneel en zorgvuldig proces waarbij het van groot belang is dat de zaken die in het leven van de overledene belangrijk waren op een juiste wijze worden afgewikkeld en een nieuwe bestemming krijgen.

De afwikkeling van een nalatenschap is ook de belangen van alle betrokkenen recht doen voor nu en in de toekomst. Dit zijn vooral de belangen van de erfgenamen, waaronder in het bijzonder die van de langstlevende. Niet alleen de erfenis van de overledene speelt dan een rol, maar bijvoorbeeld ook het inkomen dat de langstlevende na het overlijden zal hebben. Niet vergeten mag worden dat dit inkomen uiteindelijk ook past bij het uitgavenpatroon dat gewenst is. Juist door onze ruime ervaring en brede kennis kunnen we de erfgenamen en/of de langstlevende bijstaan bij het vinden van een nieuw (financieel) evenwicht na het overlijden.

Meer informatie?

Bel eens of maak een afspraak met ons of kom langs op een van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren.

Akto BV publiceert met enige regelmaat boekjes die o.a. gaan over erfrecht, erfbelasting of de afwikkeling van een nalatenschap. Bestellen

Erflater

Wij zijn er voor u maar ook voor uw nabestaanden.

Nalaten is niet alleen iets dat erfgenamen aangaat. Nalaten is eerst en vooral de zorg voor de erflater zelf. Bij leven nadenken over de uitvaart en de erfenis is iets dat de erflater zelf moet doen; iets waar hij/zij hij zelf invloed op heeft. Vragen die opkomen zijn bijvoorbeeld: Moeten alle kinderen gelijkwaardig erven, wie erft er als er geen kinderen of juist kinderen uit een eerdere relatie van de partner zijn? Wie wikkelt de nalatenschap af of wie staat de executeur ter zijde met raad en daad?
Maar ook: is het verstandig of wenselijk om nu alvast na te denken over de uitvaart of is dat iets voor de nabestaanden? Een beetje hulp wordt altijd wel op prijs gesteld, door enkele richtlijnen te geven of een adequate adressenlijst neem je veel nabestaanden al de nodige zorgen uit handen of twijfels over wat de overledene had gewild weg.

Nalaten is het sluitstuk van het leven. Er zijn mensen die menen dat je niet over je graf heen moet regeren. Er zijn ook mensen die juist alles voorbereid willen hebben, zodat alles maar klaar is.
AKTO helpt beiden. Want ook de mensen die een nalatenschap aan de erfgenamen willen overlaten, doen er goed aan om van te voren eens na te denken over wat hun nalatenschap inhoudt. Zijn er bijvoorbeeld zaken die met enige discretie afgehandeld moeten worden of spelen de kinderen van de partner uit een eerdere relatie een rol, of mag de familie wel of niet erven als er geen kinderen zijn? Welke rol spelen goede doelen of vrienden?

Bij dit alles en meer helpen wij u graag.

© Copyright - Akto